dervingas

dervingas
dervìngas, -a adj. (1) K, Slnt; R191 sakingas: Čia pušis dervinga, t. y. su sakais J. Miške sklido dervingų pušų kvapas J.Dov. Pamiškio pušys dervìngos Knt. Išrink kokią porą dervìngų malkų ir atnešk Jrb.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • darvingas — darvingas, a adj. L žr. dervingas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dervingumas — dervingùmas sm. (2) K → dervingas: Tokio pušies dervingùmo retai pas mus tepasitaiko Jrb …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dervinuotas — dervinuotas, a adj. (1) dervingas, sakingas: Dervinuota pušis Plng …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dervotas — dervotas, a adj. (1); LL230 dervingas: Senųjų pušų kelmai dervoti Knt. Dervotos lentos Plng. Dervotesni medžiai – smalotesni dūmai Šts …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dervėtas — dervėtas, a adj. (1) dervingas: Smalos bačkos ir dervėtos malkos maitino ugnį Bs …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kaulingas — kaulingas, a adj. (1) K, BŽ487, SlavI611, kaulìngas (1) Rod; SD107, M 1. turintis daug kaulų; kuris su stambiais kaulais: Kaulingas šmotas mėsos, kur vieni kaulai J. Visi bajoro sūnūs, kaip ir jis pats, buvo tikri „nykščiai“: žemučiai,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • liaukingas — liaukìngas, a adj. (1) BŽ139 gausus liaukų: Augalas apaugęs lipniais, liaukingais plaukeliais (kurie išskiria dervingas lipnias medžiagas) P.Snar. liaukìngai adv.: Liaukingai plaukuotas augalas P.Snar …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sakuotas — sakuotas, a adj. (1) Rtr; L 1. SD463, N, K, Ser sakais išteptas, susitepęs, aplipęs: Sakuotos rankos DŽ. ^ Nelįsk prie sakų – nebūsi sakuotas LTR. 2. SD345, R, N, K, Kv, Šl turintis sakų, dervingas: Čia sakuotas pagalys, tai ugnis ūžia Erž. Tegul …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sakuotis — sakuõtis sm. (2) NdŽ 1. sakus leidžiantis medis, spygliuotis: Prasidėjus smėlynams, vis daugiau ėmė rastis sakuočių, kol viskas pasikeitė vienu ištisu pušynu Vaižg. Vieta namui statyti buvo parinkta sakuočių medžių gojelyje rš. 2. PŽ dervingas,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • spirglys — spirglỹs sm. (4) dervingas kelmas ar pagalys: Spir̃glio dėdavo, kad degutas tirštesnis būtų Krs. Spirgliaĩ greičiau pardega kaip išvažos Krs …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”